OEE & ERP gjort simpelt gennem et stærkt partnerskab.

Oprettet d.

OEE & ERP gjort simpelt gennem et stærkt partnerskab.
OEE, også kendt som Overall Equipment Effectiveness, er en nøglepræstation indikator (KPI), der bruges til at evaluere produktionsudstyr. Det er en måling af, hvor effektivt produktionsudstyret bruges i forhold til de potentielle driftstimer. Kort sagt, OEE er en måling af, hvor godt maskinerne i produktionslinjen kører og hvor effektivt de er.
 
Men hvorfor er OEE-målinger så vigtige for din produktionsvirksomhed? Der er flere grunde til dette. For det første kan OEE bruges til at optimere produktiviteten og effektiviteten af produktionslinjen ved at identificere områder, hvor der er mulighed for forbedringer. OEE hjælper også produktionsafdelingens ydeevne ved at sætte mål og måle, hvor tæt linjen er på at opfylde disse mål.
 
En anden grund til, at det er afgørende at måle OEE i en produktionsvirksomhed, er at det kan hjælpe med at opdage ineffektiviteter. Dette kan hjælpe virksomheden med at identificere de maskiner, der trænger til vedligeholdelse eller udskiftning, eller endda vise, hvornår det er nødvendigt med yderligere træning af medarbejdere i en specifik produktionsproces.
 
Så hvordan integrerer man OEE-målinger i sit Økonomisystem? Det første skridt er at koble OEE til virksomhedens produktionssystemer og ERP. Dette er vigtigt for at sikre, at data er up-to-date og i realtid, så virksomheden kan reagere på ineffektiviteter i produktionslinjen i realtid. Automatisering af OEE-dataindsamling kan også hjælpe virksomheden med at reducere den manuelle arbejdsbyrde og øge præcisionen af dataindsamlingen.
 
Integration med Business Intelligence-software kan hjælpe virksomheden med at generere rapporter og analyser på OEE-målinger, der kan bruges til at opdage ineffektiviteter, identificere tendenser og udvikle en strategi for at optimere produktiviteten.
 
Og hvordan måler man OEE? Det består af tre faktorer - tilgængelighed, præstation og kvalitet. Tilgængelighed måler produktionstiden i forhold til de totale timer, præstation måler hastigheden og kvalitet måler fejl og afvisning. Ved at kombinere disse faktorer kan OEE beregnes.
 
OEE er en kraftfuld KPI, der kan hjælpe din virksomhed med at optimere produktiviteten og effektiviteten i din produktionslinje. Ved at integrere OEE-målinger i dit Økonomisystem kan du automatisere dataindsamling og få realtidstilgang til dataene. Dette kan give dig indsigt i ineffektiviteterne i produktionsprocessen og hjælpe dig med at identificere trin, hvor du kan øge effektiviteten og sikre bedre lønsomhed for din virksomhed.
 
Men der er også andre faktorer omkring hvorfor man skal overveje at implementere OEE i virksomhedens værktøjskasse eks. For målinger på energiforbrug op mod en ordre på kryds af forskellige maskiner, og ikke mindst er der lovkrav på vej om brug af disse data i forbindelse med CO2 regnskabet. Indsamling af energiforbruget på produktions udstyr bliver en væsentlig og omkostningsfuld proces i fremtiden.
 
WiconSoft & VeTech har etableret et stærkt samarbejde om Implementering af OEE i produktions virksomheder så der er faglighed og kapasitet i hele forløbet på både økonomisiden og OEE dataindsamlingen. Dette for at sikre at man kommer i mål med hele løsningen, og får det komplekse gjort simpelt. Du kan finde mere information om VeTech’s Pleet på https://pleet.dk
 
Micael Torp/WiconSoft